Dây Rút

Dây Rút

Liên hệ
- Sản phẩm đảm bảo chất lượng - Uy tín
- Giao hàng nhanh 24h kể từ khi đặt hàng
- Phương châm: Lấy chất lượng để phục vụ. Mục tiêu chất lượng là hàng đầu
- Sản phẩm đảm bảo chất lượng - Uy tín
- Giao hàng nhanh 24h kể từ khi đặt hàng
- Phương châm: Lấy chất lượng để phục vụ. Mục tiêu chất lượng là hàng đầu
 
STT Tên Hàng Qui Cách Đóng Gói Đơn Giá
1 Dây rút 1 – tấc 3 *100 78 sợi / bịch 2.000/bịch
2 Dây rút  1.5 – tấc 4*150 78 sợi / bịch 3.150/bịch
3 Dây rút  2 – tấc 4*200 78 sợi / bịch 4.700/bịch
4 Dây rút  2.5 – tấc 5*250 78 sợi / bịch 7.200/bịch
5 Dây rút  3 – tấc 5*300 78 sợi / bịch 8.050/bịch
6 Dây rút  3 – tấc 8*300 78 sợi / bịch 15.000/bịch
7 Dây rút  3.5 – tấc 8*350 78 sợi / bịch 16.900/bịch
8 Dây rút  4 – tấc 8*400 78 sợi / bịch 19.600/bịch
9 Dây rút  5 – tấc 10*500 78 sợi / bịch 30.500/bịch
Dây rút nhựa – màu trắng + đen

Sản phẩm cùng danh mục